Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Bohdana Muzikářová
Koliště 33
602 00 Brno

605 247 623

muzikarova.b@seznam.cz

O mně

Jmenuji se Bohdana Muzikářová, vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium jsem ukončila státní zkouškou v roce 1997. Mám pracovní zkušenosti jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně a jako školní psycholog. Tyto zkušenosti z poradenského i školního prostředí mne přivedly k mé soukromé praxi, kde nabízím pomoc v těch oblastech, které jsou velmi často „bolavým místem“ nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.  Moje užší specializace je tedy práce s dětmi předškolního a školního věku, s dospívajícími i rodiči.

Jsem nejen psycholožka, ale i máma 3 dětí (20, 18, 10), takže dobře rozumím problémům, s nimiž se denně rodiče setkávají.

V současné době absolvuji výcvik strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od M. H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům, proto nabízím služby kromě rodičů i dalším dospělým klientům.

 

Osobní údaje:

 • Narozena: 9. 4. 1966
 • Rodinný stav: vdaná, 3 děti

 

Profesionální praxe:

 • ZŠ Staňkova, Brno – školní psycholog
 • Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav - psycholog
 • firma Corfix Distribution s.r.o - manažerka
 • VUT Brno - výuka pedagogické psychologie (postgraduální studium)
 • Interní a Psychiatrická klinika ve FN v Brně–Bohunicích – zdravotní sestra

 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Masarykovy university Brno
  psychologie jednooborová - odborná
 • Střední zdravotní škola v Kroměříži
 • Základní škola v Kroměříži

 

Kurzy, školení a semináře:

 • „Kurz o vedení skupinové práce″ – rodičovská skupina u dětí s ADHD,   CRSP, Brno
 • „Dyslexie a dysortografie prakticky″ - O. Zelinková, Dys-centrum Praha
 • „Lezení – základ grafomotoriky″ - V. Kleplová, Dys-centrum Praha
 • „Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, ADD ve                                                      vyučování – H. Žáčková, Dys-centrum Praha
 • „Metoda dobrého startu” - J. Swierkoszová, J. Moštíková - Dys-centrum Praha
 • „Diagnostika dovedností předškoláka″ - J. Bednářová, Dys-centrum Praha
 • „Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku″ - J. Bednářová, Dys-centrum Praha
 • „Neklidné a nesoustředěné dítě – problém zvaný ADHD (LMD)″ – PPP Břeclav
 • „Percepční a motorické oslabení ve školní praxi″ - P. Bubeníčková, Z. Janhubová, Praha
 • „Maxík″ - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – P. Bubeníčková, Z. Janhubová, Praha
 • „Šikana není fér – prevence a řešení šikany v třídních klimatech″ – PPP Břeclav
 • „Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy″ - PPP Břeclav
 • „Rodina v procesu změny - integrující přístup v rodinné terapii″ - H. Vyhnálková, Praha
 • „Školní zralost a zápis do školy″ - J. Bednářová – Dys-centrum Praha
 • HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku″ - Z. Michalová, Dys-centrum Praha
 • „Agrese a agresivita dětí a mládeže″- PPP Břeclav
 • „Taneční a pohybová terapie″ - J. Špinarová Dusbábková, Fokus Praha
 • „Systemická práce s dětmi a dospívajícími″ - P. Meisnerová, V&T institut SPAS Praha
 • „Úvod do mediace″ - A. Brožíková, Modrá linka Brno
 • „Sociálně psychologický výcvik″ - J. Lakomá, Modrá linka Brno
 • „Způsoby zvládání obtížných situací pří spolupráci s klientem″ - D. Kaucký, M. Horák, Modrá linka Brno

 

Stáže a dobrovolná činnost:

 • APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem (dobrovolná činnost - dosud)
 • Speciálně pedagogické centrum Sládkova Brno
 • Dětská psychiatrická léčebna Velká Bíteš
 • Psychiatrická klinika FN Brno-Bohunice
 • Občanské sdružení Anabell – moderátorka programu (dobrovolná činnost)

 

Dlouhodobý kurz:

 • 2012 - dosud - „Specifika práce s dětmi se syndromem ADHD a jejich rodinami″                             

 

Výcvik:

 • 2011 - dosud - "Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Eriksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům″