Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Bohdana Muzikářová
Koliště 33
602 00 Brno

605 247 623

muzikarova.b@seznam.cz

Programy na rozvoj percepčních, motorických, grafomotorických a kognitivních funkcí

 
 • „Maxík“ – stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou ve věku 5-8 let.
   
 • „Percepční a motorické oslabení ve školní praxi“ - individuální program založený na percepčních, kognitivních a motorických nápravných cvičeních.
   
 • „Metoda dobrého startu“ – sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá rozvoji řeči. Vhodné pro děti předškolní a v 1. - 2. roč. ZŠ.
   
 • „Rozvoj grafomotoriky“ - v předškolním věku je úroveň jemné motoriky, senzomotoriky a grafomotoriky jedním z důležitých kritérií pro posuzování způsobilosti k zahájení školní docházky.
   
 • „Cvičení s dětmi“ - pohybem se rozvíjí vše. Pohyb rukou, nohou, trupu je zevním vyjádřením pohybu, který reaguje na podněty našeho těla - zrak, sluch, hmat, podněty ze svalů, kloubů, šlach. Proto se také musíme učit těchto podnětů využívat. Rozvoj pohybu podporuje i rozvoj duševní a sociální.
   
 • „Relaxační techniky s dětmi“ - fyzickým uvolněním, tedy uvolněním svalového napětí, dosáhneme uvolnění psychického. Doporučováno hlavně dětem neklidným a nesoustředěným - tedy pro ovlivnění projevů plynoucích ze syndromu poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou ADHD a nebo u syndromu poruchy pozornosti  bez hyperaktivity ADD, ale i u dětí hypoaktivních UADD a dětí se specifickými  poruchami učení SPU.
   
 • „Cvičení podle MUDr. V. Kleplové“ – na zlepšení paměti, koncentrace pozornosti, koordinačních schopností, fyzické kondice.