Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Bohdana Muzikářová
Koliště 33
602 00 Brno

605 247 623

muzikarova.b@seznam.cz

Služby

 • Konzultace, poradenství v oblastech předškolních, školních a rodinných problémů.
 • Psychologická diagnostika (např: školní zralosti, laterality – levorukost/pravorukost, profesního poradenství, …).
 • Psychologická diagnostika a náprava specifických poruch učení a chování - SPUCH  (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, …) - posouzení školní neúspěšnosti.
 • Práce s dětmi hyperaktivními (ADHD) i s poruchami pozornosti (ADD).
 • Příprava dětí do školy (rozvoj složky motorické, grafomotorické i percepční-zrakové a sluchové a kognitivních (poznávání) funkcí)  - rozvoj koncentrace pozornosti, paměťových funkcí a myšlení.
 • Kromě diagnostiky nabízím nápravnou péči v oblasti poruch učení a chování (SPUCH).
 • V případě potřeby i možnost návštěvy v rodině (např. pozorování dítěte v přirozeném prostředí z důvodu poruchy chování), či pomoc při komunikaci se školou.

Nabízím

 • Vstřícnost, pochopení, porozumění v příjemném, klidném a bezpečném prostředí.
 • Kromě individuální práce i práci s dětmi v malých skupinkách (4-6 dětí), zaměřenou na rozvoj percepčních, motorických, grafomotorických, kognitivních (poznávacích) funkcí a na poruchy chování a pozornosti.
 • Balíček služeb – psychologická diagnostika a následná péče o Vaše dítě.
 • Poradenství i dospívajícím a dospělým klientům. 

Další informace

 • Není potřeba žádné doporučení (od jiných odborníků).
 • Frekvence a délka konzultace – na základě vzájemné domluvy.
 • Přizpůsobení termínu a hodiny časovým možnostem klientů, i v pozdějších odpoledních a večerních hodinách.
 • Možnost parkování.